Tuesday, May 28, 2013

210. Thơ ĐINH CƯỜNG Xem ảnh và ghi chú của Thu Nguyệt chụp ở Phương Bối


ĐINH CƯỜNG
Xem ảnh và ghi chú của Thu Nguyệt  
chụp ở Phương Bối


Nhớ có năm tôi về Sài Gòn
có nói qua phone
với chị Thu Nguyệt ở báo Tuổi Trẻ
hẹn lên thăm Sơn Núi
lần đó không gặp được chị ở Phương Bối
chỉ có mình tôi từ Đà Lạt xuống

lần cách đây hai năm có Bửu Ý
Sơn Núi đã từng ở chung với Bửu Ý
xóm đầu cầu Kiệu…
gặp lại nhau mừng lắm

Chị Nguyệt cho tôi đăng lại tấm hình
Sơn Núi đang đọc mấy câu thơ này nghe:
Lên dốc Sơn Núi
Bên thơm bên thúi
Tỉnh thức khỏi cần
Đầu ngẩng đầu cúi     

Đúng là chàng ta, một mình chàng ta
hay tự sinh chuyện
và cứ ôm đất trời mà sống giữa ngàn thông …


Virginia, May 27, 2013
Đinh Cường

Thầy Tuệ Sỹ và Sơn Núi
(Ảnh và ghi chú của Thu Nguyệt Phương Bối 1 – 2013)