Tuesday, May 28, 2013

209. Thơ ĐINH CƯỜNG Đà Lạt nostalgia


Một góc Đà Lạt   (Ảnh: PCH  January 2012)khi đọc thơ của Đỗ Tư Nghĩa trên VCV


sẽ về mùa này bông quỳ rừng nở chưa
bông quỳ rừng tên Phạm công Thiện gọi
và đà lạt làm sao còn như xưa cả cà phê
Tùng chiều mưa ngoài khung cửa kính

thì thôi cứ về tìm lại được gì khi lá thông
reo và cụm mây trắng đứng im trên nhà thờ 
con gà tiếng chuông ban trưa còn vang
dù em đã mù tăm từ khi đứng vẫy tay

trên ngọn đồi sau nhà con đường ra khỏi
thành phố để về con dốc xuôi Prenn
cũng từ đó không nhìn thấy lại chiếc nơ đen
em cột tóc ngồi trong gió chiều Thuỷ Tạ  

để làm gì ôi mùa bông quỳ rừng tôi sẽ về
tìm lại vết chân đã mất dấu trên con đường Rose …


Virginia, 20 Jul 2011
Đinh Cường


ĐỂ NHỚ ĐÀ LẠT
sơn dầu trên bố 16 x 20 in


Nhạc Nguyễn Trọng Khôi
Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi


2 0 9