Thursday, March 14, 2013

123. Thơ ĐINH CƯỜNG Gác Trịnh, thầm mơ...


Một đêm bước chân về gác nhỏ
Chợt nhớ đoá hoa tường vi
( TCS – Đêm thấy ta là thác đổ )


Cành dạ lý hương năm nào bên cửa sổ [1]
để chiều nay mưa bay nhớ Sơn
khi nhận được tin căn nhà thuê ấy
nay thành Gác Trịnh cho bạn bè thăm

nhóm bạn Huế nói vừa thuê lại
tôi thầm mơ như nhà Hemingway
cái tẩu thuốc vẫn còn nguyên đó
trên bàn còn tập truyện Ngư Ông…[2]

ôi nhớ lại một thời quần tụ
căn gác sau nằm say bên nhau
bức tường dán chân dung bè bạn
phác thảo từ đêm khuya lên men

Bửu Chỉ vẽ xong rồi tôi vẽ
và Sơn giành vẽ, đẹp vô cùng
chiếc ghế gỗ cây còn không ở đó
chiếc ghế nếu còn ôi bao nhiêu năm… 


Virginia, 15 March 2013
Đinh Cường

[1] Bích Diễm ghé cắm cành dạ lý hương hái ở vườn nhà.
[2] Hemingway home tại Key West – Florida. 
Ngư ông và biển cả - The Old Man and the Sea - giải Nobel văn chương 1954


TỪ NHỮNG PHỐ KIA TÔI VỀ  
Sơn dầu trên giấy 14” x 18”
dinhcuong