Wednesday, March 13, 2013

122. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Vì yêu em nên chỉ còn biết hoài thư

Tặng anh Trần Hoài Thư và chị Yến


vì quí sách nên một đời in sách
vì yêu em nên phải theo em
vì yêu em nên phải tạm chia tay với giàn máy in và mùi giấy mực
vì yêu em nên chỉ còn biết hoài thư

Phạm Cao Hoàng
March 13, 2013


Chú thích:

Tên của anh như một định mệnh.
Tên thật của anh là TRẦN QUÍ SÁCH và bút hiệu là TRẦN HOÀI THƯ
Quí Sách có nghĩa là quí sách.
Còn Hoài Thư có nghĩa là nhớ sách.
Những ngày này anh phải bận rộn chăm sóc chị Yến
Giàn máy in có sẵn.
Giấy mực có sẵn.
Bản thảo của thư quán có sẵn.
Nhưng giờ đây nằm im ở đâu đó trong nhà.
Chỉ còn biết nhớ sách
Tôi có thể hình dung được nỗi buồn của bạn tôi.

Nguyễn Ngọc Yến - Trần Hoài Thư 
Photo by Kayla  Virginia 2012


By Ernesto Cortazar


 1 2 2