Saturday, January 12, 2013

90. PCH Web browsers là gì?

Web browser là gì?
Web browser là công cụ giúp chúng ta đi vào internet.  Web bowser được biết đến nhiều nhất là INTERNET EXPLORER (Viết tắt IE)

Ngoài Internet Explorer, còn có những web browsers nào khác?
Có đến hàng chục web browsers, nhưng phổ biến nhất vẫn là:


GOOGLE CHROME
FIREFOX
OPERA
SAFARI

Có nên cài nhiều web browsers vào trong một computer không?
Nên. Bởi vì, có khi dùng Internet Explorer bạn thấy chậm, nhưng đổi sang 1 web browser khác, sẽ nhanh hơn. Nếu computer của bạn hiện giờ chỉ có 1 web browser, bạn nên cài thêm ít nhất là 1 web browser nữa. Thử sử dụng, và tự mình rút ra kết luận là web browser nào phù hợp với computer của bạn.

Cài thêm, muốn gỡ ra được không?
Được. Trên đời này, hễ cái gì cài vào được thì phải gỡ ra được, nhưng đừng gỡ cái web browser mà người ta đã cài sẵn khi mua computer.

Cài bằng cách nào?
Bạn vào địa chỉ dưới đây để download:


Nên cài thêm web browser nào?
Cái nào cũng được. Khi đã dùng thử qua các browsers trên đây, bạn sẽ biết là mình thích browser nào. Riêng tôi, tôi thích Google Chrome  Firefox hơn.

Cài nhiều web browsers có làm máy chậm không?
Có người nói là máy sẽ chậm đi, nhưng tôi thấy vẫn bình thường.

PCH
January 12, 2013

(Tài liệu này nhằm giúp các bạn chưa có nhiểu kinh nghiệm có những hiểu biết căn bản về web browsers.  Nếu máy bạn đang chạy chậm, chưa chắc máy “có vấn đề”, mà có thể do bạn chưa có 1 web browser phù hợp).


CHÚ Ý:
Khi đọc một bài viết trên internet , web browser có thể giúp bạn làm cho chữ lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Làm cho chữ lớn hơn:
Bấm nút Ctrl , không thả ra, rồi bấm nút dấu cộng.
Bấm một lần dấu cộng mà chữ vẫn chưa đủ lớn thì tiếp tục bấm một hoặc hai lần nữa. Trong khi bấm dấu cộng, nút Ctrl luôn luôn phải được ấn xuống.

Làm cho chữ nhỏ hơn:
Làm như trên, nhưng bấm vào nút dấu trừ.

 9 0