Monday, January 14, 2013

91. PHẠM CAO HOÀNG Ước mơ của người họa sĩ


Tặng anh Đinh Cường 

chàng ngã xu
ng
vào mt đêm mùa đông min đông bc
sau nhng tháng năm mit mài v
v chân dung nhng người chàng yêu quí
v nhng k nim
Huế,
Đơn Dương,
Lc Lâm,
Đà Lt
v tiếng kèn trong gió xoáy
v cành cây chy máu trong mùa đông
v người ngi trên chiếc ghế cũ
v mùa thu chết
v nhng tm lòng
đ lượng 
bao dung

chàng ngã xung
sau khi đã đi na vòng trái đt
và dng chân bên khu rng Burke
nghe tiếng chim hót bui sáng
nghe tiếng lá xào xc bui chiu
nhng ngày mưa hiu ht
nhng ngày bão tuyết hoang mang
trong garage
đng sau giá v
chàng lng l
v chân dung mình
và ni nh quê hương

chàng bt ng ngã xung
vào mt đêm rt lnh min đông bc
trc thăng cp cu đưa chàng chuyn vin
phi cu ly người ha sĩ này
phi cu ly nhng bc tranh còn dang d
bn bè âu lo
người thân khc khoi
khi tnh li
trong hơi th mt nhc
chàng nói v mt ước mơ:
mong sao sm tr li vi giá v

Phạm Cao Hoàng
Virginia, 14.1.2013

Ghi chú: chữ in ngiêng là tên một số bức tranh của họa sĩ Đinh CườngCHÂN DUNG ĐINH CƯỜNG
Photo by PCH (2014)

 
CÀNH CÂY CHẢY MÁU TRONG MÙA ĐÔNG
Tranh Đinh Cường
Sơn dầu trên giấy 18" x 24"

 
NGƯỜI NGỒI TRÊN CHIẾC GHẾ CŨ
Tranh Đinh Cường
Sơn dầu trên bố 24" x 30"


 
L'AUTOMNE EST MORTE, SOUVIENS-T'EN
Tranh Đinh Cường


CHÂN DUNG TUYẾT NHUNG
Tranh Đinh Cường
Sơn dầu trên bố 24" x 30"


 
ĐINH CƯỜNG - Nguyễn Trọng Khôi vẽ
Oil on canvas 5" x 7"Họa sĩ Đinh Cường và Phạm Cao Hoàng
Virginia  Tháng 4.2011