Wednesday, November 14, 2012

64. Thơ ĐINH CƯỜNG Những ngày mưa không dứt
Tặng Phạm Cao Hoàng


những ngày mưa tiếp nối
miền đông mù lạnh tăm
lái xe mờ cửa kính
gạt nước nhanh (thật) nhanh

mưa chừng như không dứt
như huế cứ mưa dài
mấy ngày, xưa nguyễn bính
ở ngự viên (mà) nhớ ngự viên 

virginia nhiều cây cối
có cây phong (hàng) trăm năm
và bốn mùa ( tôi) nhìn thấy
khi trơ cành ( khi lá rực) thu sang
mưa quá đỗi (rừng mưa buồn) quá đỗi

Đinh Cường
virginia, 9 sept 2011
 
N I Ệ M
Sơn dầu trên giấy xuyên chỉ
Tranh Đinh Cường
                                 

              Nhạc Trịnh Công Sơn
              Tiếng hát Hồng Nhung