Monday, June 19, 2017

2928. ĐÔI MẮT NAI Photo by Phạm Cao Hoàng - Scibilia, June 19, 2017


ĐÔI MẮT NAI
Photo by Phạm Cao Hoàng - Scibilia, June 19, 2017
(Chiều nay ghi được bức ảnh này. Tặng anh Nguyên Minh)