Monday, May 29, 2017

2892. Tranh TRƯƠNG VŨ: BẾN NƯỚC ĐEN Acrylic trên bố, 60" x 48" - Tháng 5.2017

Tranh
TRƯƠNG VŨ


BẾN NƯỚC ĐEN
Acrylic trên bố, 60" x 48" - Tháng 5.2017