Friday, May 19, 2017

2867. Thơ LÃM THÚY Trên đường từ New Jersey về Maryland


Photo by PCH – New Jersey, May 7, 2017


Tặng các anh Trần Hoài Thư, Phạm Văn Nhàn
Cái Trọng Ty, Phạm Cao Hoàng, Tô Thẩm Huy

Ta về tịch mịch đường xa 
Có trăng khuya dõi theo và cô đơn 
Dường như đêm lạnh lùng hơn 
Hỏi mùa đi gió có còn xuân không
     
Lãm Thuý
May 7, 2017