Monday, May 1, 2017

2842. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Dù sao vẫn cám ơn đời


Fox Valley – Photo by PCH – May 1, 2017Tặng anh Trần Hoài Thư & chị Yến
 
dù sao vn cám ơn đi
c cây và gió mt tri và hoa
cám ơn nhng đám mây xa
đang bay v phía quê nhà chiu nay
cám ơn nhng sm heo may
lnh se st lnh bên này đi dương
cám ơn git nng vô thường
lung linh cui con đường kh đau

mười năm nước chy qua cu
chuyn v đt nước là câu chuyn bun
mười năm sng kiếp tha phương
thân nơi bin bc mà hn bin đông
mười năm thương rung nh đng
lòng còn li sao không quay v
m
ười năm nh đt thương q
bước đi mt bước nng n đôi chân
mười năm mt thoáng phù vân
tiếng chim vườn cũ mùa trăng quê người

dù sao vn cám ơn đi
bin xanh và sóng núi đi và em
cám ơn nhng sáng êm đm
khói cà phê quyn bên hiên nhà mình
đng bên b vc t sinh
vn nghe em hát bn tình ca xưa

mười năm như mt gic mơ

Phạm Cao Hoàng
Virginia, 2009


ĐỒNG CỎ TRONG XÓM TÔI
Photo by PCH – May 1, 2017