Friday, April 28, 2017

2833. Thơ CHU TRẦM NGUYÊN MINH Ngày về Đà Lạt


Một con đường trải đá ở Đà Lạt
Ảnh PCH – 29.8.2016


Tặng Phạm Cao Hoàng 
   
1.
Về đây lòng thấy nao nao
Thông reo như thể lời chào cố nhân
Bên hồ giọt nắng bâng khuâng
Như trong sương khói níu chân ta về
Về đây bóng khuất sơn khê
Quanh quanh đồi núi lê thê mây trời
Về đây dạo bước rong chơi
Mình ta với bóng đầy vơi đêm dài
Về đây lòng những u hoài
Bạn và em đã phương trời bóng mây
Tìm hoài, tìm mãi, gì đây?
Chỉ còn kỷ niệm lòng ngây ngất buồn
Về đây tìm hướng nhìn phương
Ngậm lòng cắn nổi buồn riêng một mình

2.
Về đây ta lại về đây
Thấy sương thấy khói thấy mây la đà
Thấy người bóng khuất mù xa
Thấy ai cũng nhớ tưởng là bóng em
Về đây tìm chút xưa quen
Lang thang bước lẻ đêm quên đường về

CHU TRẦM NGUYÊN MINH
Đà Lạt, tháng 9.2012
Nguồn: Văn Chương Việt