Saturday, April 22, 2017

2824. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Cám ơn hoa đã vì ta nở


t r a n h
đinh trường chinh


CÁM ƠN HOA ĐÃ VÌ TA NỞ (*)
sơn dầu trên bố - đinh trường chinh 
_______________________________________________________
          (*) Thơ Tô Thùy Yên