Friday, March 24, 2017

2790. Tranh TRƯƠNG VŨ: KINH NƯỚC ĐEN - Acrylic trên bố, 30" X 24", thực hiện năm 2007


Tranh
TRƯƠNG VŨ


KINH NƯỚC ĐEN
Acrylic trên bố, 30" X 24", thực hiện năm 2007