Saturday, March 18, 2017

2779. CHUCK BERRY (1926 – 2017) C’est la vieCHUCK BERRY
(18.10.1926 – 18.3.2017)
C’est la vie
Bấm vào ảnh dưới đây
để nghe Chuck Berry trình bày ca khúc C’est la vie