Wednesday, March 8, 2017

2768. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Mây trắng


Fox Valley (VA) - Photo by PCHTặng anh Trần Huiền Ân

ngày đi v phía mt tri
tôi nghe tiếng gi ca người năm xưa
và nghe tiếng m u ơ
bên dòng sông vi đôi b qunh hiu
xóm thôn mt thu tiêu điu
gian nan cùng vi cuc phiêu lãng này
ngày v trng hai bàn tay (*)
người v ôm ly cm mây trng bun
khói ngày xưa y còn vương
sương còn đng li bên dòng c thi
ngày v nh lúc ra đi
bin gào lên khúc bit ly sao đành
vy mà… 
biền biệt bao năm

Phạm Cao Hoàng
Virginia, 2009
(*) BÀI HÁT NGÀY VỀ, thơ Trần Huiền Ân