Saturday, January 7, 2017

2701. Thơ ĐINH CƯỜNG Bài chemoĐINH CƯỜNG

Bài chemo


gởi Đỗ Hồng Ngọc, 


Tôi nằm. từng giọt chemo
rơi như hạt lệ hao mòn chiến tranh 

những ngày bom đạn Trung Đông 
phá tan tượng Phật. nổ tung xác người  

giọt kia rơi. mùa thu ơi
bạn chờ hai tiếng đồng hồ đón tôi [1] 

về ngang qua Starbucks ngồi 
vẫn tiếng kèn ấy. bồi hồi nhớ ai …

Virginia,   November 11, 2015 
Đinh Cường 

[1] Nguyễn Thế Toàn chở đi và đón về 
nằm chờ trong xe hai tiếng đồng hồ…


Vẽ ở Starbucks ngày giỗ đầu Đinh Cường 7.1.2017
Đinh Trường Chinh

Vẽ ở Starbucks mùa đông 2016
Đinh Trường Chinh