Wednesday, January 4, 2017

2688. ĐỒI THÔNG Nhạc và lời Y Vân - Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi


ĐỒI THÔNG 


Nhạc và lời Y Vân

Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: