Tuesday, January 3, 2017

2683. Đinh Cường, những lần trở về quê hương. (5 bức chân dung Đinh Cường được ghi lại qua ống kính của phóng viên nhiếp ảnh Nguyễn Hữu)


chân dung

đinh cường


Đinh Cường, những lần trở về quê hương.
5 bức chân dung Đinh Cường được ghi lại qua ống kính
của phóng viên nhiếp ảnh Nguyễn Hữu.


 
1-  Đinh Cường - Cà phê sáng tại 27 Nguyễn Thị Diệu, Saigon
(tháng 6/2006) - Ảnh: Nguyễn Hữu

2-  Đinh Cường - tại phòng triển lãm tranh của Ông ở Saigon
(tháng 8/2011) - Ảnh: Nguyễn Hữu

3-  Đinh Cường - tại phòng triển lãm tranh của Ông tại Dalat
(tháng 11/2013) - Ảnh: Nguyễn Hữu

4-  Đinh Cường – lần cuối cùng ở cà phê Tùng Đà Lạt
(tháng 11/2013) - Ảnh: Nguyễn Hữu

5-  Đinh Cường – lần cuối cùng ở thị trấn Dran
(tháng 11/2013) - Ảnh: Nguyễn Hữu