Friday, December 9, 2016

2643. DUYÊN xếp lại. xót xa. xưa...


DUYÊN
xếp lại. xót xa. xưa...


Bìa tuyển tập 
NHỮNG CON CHỮ LANG THANG KHÔNG NGÀY THÁNG 
của Lữ Quỳnh


gửi nhà văn Lữ Quỳnh.


những con chữ lang thang 
đã đến..*
chữ nhủ vàng. ẩn. hiện
mạn đà la
dường như. xa...
từ tiền kiếp trước
chữ lang thang
búng nhẩy đường đời
trong  giấc mơ...
đường chông gai. khi mù lối 
con đường nào
đầy ắp ước mơ. xanh
chữ lăn mình...con chữ long lanh
lời hoan ca, niềm vui lạ
quên những  chênh vênh. 
gập gềnh. sóng gió
con chữ mơ màng
ẩn. hiện. giấc mơ, tan
khi. an nhiên
uống ngụm nắng tàn**
  
chữ lang thang lúc
vận mệnh. cợt đùa...
điềm nhiên cùng phần số
cùng bạn bè về. rồi lại cùng ...đi.
mỗi góc phố, mỗi trưa hè
ngày rực rỡ 
đêm dài, bên bạn hữu. ước. mơ.
long lanh. thơ. nhạc với sắc mầu...
khi đông về,  giá lạnh
kỷ niệm. đầy.
bè bạn...đến, trong thơ
những con chữ lang thang...tới*
ơi, những con chữ mầu nhủ vàng.
vàng bay. chánh niệm vàng bay. bay vàng***
  
trải lòng rồi, người...
xếp lại. xót xa. xưa.
  
* you 've arrived. you are home. Thích Nhất Hạnh.
** uống ngụm nắng tàn trong chiếc ly không, Chiều Tân Định, thơ Lư Quỳnh.
*** làm bạn mùa đông, thơ Lữ Quỳnh.

duyên.
trên chuyến xe lửa, sớm.
12/4/2016