Saturday, November 12, 2016

2592. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Em hát


Ảnh: google image


Tặng ca sĩ  L.N.
                             
Quây quần ngồi nghe em hát,                            
Vườn xuân rộn tiếng chim xưa,                            
Thấp thoáng hương đời bát ngát,                            
Gặp nhau vui mấy cho vừa…
                            
Em hát dòng sông nước chảy,                             
Bên cầu đợi bóng trăng soi;                            
Tháng sáu qua rồi tháng bảy,                            
Mưa ngâu từng sợi ngậm ngùi…
                            
Tiếng hát giục mùa thu chết,                           
Lá vàng đốt sáng chiêm bao,                            
Sáng cõi “Thiên đường” mỏi mệt,                            
Một đời xin vẫy tay chào !
                            
Em hát tiễn người trên bến,                            
Thuyền ơi! sóng nước bao la,                             
Mây khói đan mờ ước hẹn,                            
Dòng sông ở với quê nhà…
                            
Em hát cho đời em nhé,                            
Niềm vui lối nhỏ theo về,                            
Quên bao nhọc nhằn khốn khó,                            
Chút tình xanh với trời quê…
                            
Em hát cho người ở lại,                            
Gánh đời nặng mấy bờ vai,                            
Chung tay xóa vòng oan trái,                            
Tiếng em theo với đường dài…

Lê Phương Nguyên                                             
Sài gòn  1979