Saturday, November 12, 2016

2590. NGUYỄN MINH NỮU Thương quá Sài Gòn ngày trở lại (5)


Photo by Thanh Hà - Sài Gòn, tháng 9.2016Buổi họp mặt mừng Quán Văn 5 tuổi được tổ chức tại quán cà phê Lọ Lem. Một buổi sinh hoạt đông vui và thú vị.

Thời điểm này 5 năm trước tôi đã bất ngờ được dự buổi ra mắt Quán Văn số 1, lúc đó ngoài Nguyên Minh và Đoàn Văn Khánh ra, tôi chưa  quen biết với ai, thế mà bây giờ đã trở thành bạn tâm giao với rất nhiều người - những người yêu quý văn chương, trân trọng chữ nghĩa. 

Lúc mới hình thành, Quán Văn có những cây bút nòng cốt: Trương văn Dân, Elena,  Đoàn Văn Khánh, Từ Sâm, Hiếu Tân, Cao Quảng Văn, Nguyễn Hòa, Nguyễn Sông Ba... Nhiều người trong họ vẫn còn viết đều đặn cho Quán Văn, và cũng có mặt trong buổi sinh hoạt kỷ niệm này. Từ nhiều năm nay, mỗi số Quán Văn thường dành một số trang  cho một chân dung văn học. Những số trước đã làm cho Nguyễn Mộng Giác, Đinh Cường, Lữ Quỳnh, Thân Trọng Minh.....và số Quán Văn kỳ niệm 5 năm này phần Chân Dung Văn Học dành giới thiệu tác giả Phạm Cao Hoàng.


Nguyễn Minh Nữu đang  làm MC, điều hợp buổi họp mặt mừng Quán Văn 5 tuổi
Ảnh Thanh Hà - Sài Gòn, tháng 9.2016

Đọc tiếp...