Sunday, October 16, 2016

2526. LUÂN HOÁN Phác thảo chân dung Phạm Cao Hoàng

qua nét v Đinh Cường
thy ông tht ngh
đi thường chng bình thường
đúng th thit thi sĩ

mt sáng vng trán cao
thong dong dòng tóc lượn
mũi môi dáng anh hào
hn cúc hoa thm đượm

cp kính cn đim trang
mt đi nng sách v
khi t thu trường làng
đt Phú Yên, Phú Th
 
con ch theo chân ông
lên Đi hc Đà Lt,
Sư phm đt Qui Nhơn,
đến Sài Gòn sư phm
 
ngh cm phn làm thy
chuyn trường như chuyn bến
Dung, Đc Trng, Trm Hành,
Đà Lt... mi ông đến
 
chc ông có c đàn
n sinh mê thy giáo
Cúc Hoa có sp hàng
sao ưu tiên tuyn m ?

khi nghip đi thơ xanh
t mt-chín-sáu-chín
vi Đi Gia Chiến Tranh (1)
vinh thăng ngay thi sĩ

mt trn ông hành quân
toàn chiến đa hin hách:
Vn Đ, Văn, Bách Khoa,
Khi Hành cùng Ý Thc,
Tui Ngc ta mùi hoa
cho tình thơm Thi Tp...

đi đp nh thi ca
ông là người làm đp
Hành Phương Đông đm đà (1)
vn Cúc Hoa trên hết (2)

tm gói c đi thơ
trong tinh hoa my tp:
Đi Như Mt Khúc Nhc Bun
Quê Nhà cùng Mây Khói
T Ơn Nhng Git Sương (3)

tôi không v chân dung
tng n thơ ông n
chuyn này khó vô cùng
dành riêng các thc gi

tôi cũng ưa làm thơ
nên thường trc thơ thn
mon men gõ ca vào
nhng tâm hn bay bng

ông, n tượng đu tiên
vi tôi, cái tên gi
không phi ch có duyên
còn rt là quí phái

tôi rt khoái t “Cao”
không hiu sao l vy
t “Hoàng” ging như sao
quyn uy cùng lng ly

bút hiu như tên vua
đúng là rt hp dn
t đó càng chóng ưa
nhng dòng ch cn thn
 
danh xưng, theo riêng tôi
đóng mt phn quan trng
có th tôi d hơi
nhưng tình thit như vy
 
s rt là linh tinh
nếu đim trang vng nét
xin ông đng git mình
nhìn ông qua tôi v
 
nghe nói ông khá nghiêm
hơi khó tính mt chút
nhưng vn tha xu xòa
nhìn đi rt châm chước

có l trăm nhà thơ
c trăm người lãng mn
vi trái tim ngt ngào
luôn yêu đi, rng lượng
 
tin, vn vào đim này
tôi đùa không s gin
dù quen ông ngn ngày
tình bn va đ thm
 
ngi so li năm sinh
ông vào đi bn chín
sau tôi nhng tám năm
vn đ hu bè bn
 
tht tuyt vi Cúc Hoa
bình d loài hoa cúc
hương thân mt đm đà
Phm Cao Hoàng vàng rc

mi ông ghé sát tai
cho tôi hi nho nh:
truyn, nhc ông lai rai
có tình em hoa cúc ?
 
thành tht cm ơn ông
mang tôi V Chn Cũ (4)
ngi nghe ông tri lòng
thm thiết dòng bút ký:
 
Mơ-Cùng-Tôi-Gic-Mơ-
Đà-Lt (4) thơm k nim
mi ông cng cái nào
mng vì quê trang đim
  
Luân Hoán
November, 2012
(1) tên hai bài thơ đặc biệt của PCH
(2) quí danh bà PCH
(3) tên thi phẩm đã xuất bản của PCH
(4) tên sách và DVD của PCH


PHẠM CAO HOÀNG – VIRGINIA, 4.2011
Photo by Kristina