Thursday, October 13, 2016

2518. NGÔ THẾ VINH KLCM: lấy máu của đất Thái Lan chuyển dòng lấy nước sông Mekong


NGÔ THẾ VINH
KLCM: lấy máu của đất Thái Lan
chuyển dòng lấy nước sông Mekong


Gửi Nhóm Bạn Cửu Long
và Ủy Ban Mekong Việt Nam


LÀM XANH CAO NGUYÊN ISAAN

Isaan là một vùng châu thổ rộng lớn trên cao nguyên Khorat trong lưu vực sông Mekong, bao gồm 20 tỉnh đông bắc Thái Lan, chiếm đến 1/3 toàn diện tích 514.000 km2 của Thái với hơn 20 triệu dân cũng chiếm khoảng 1/3 dân số Thái nhưng vẫn còn là một vùng nghèo và khô hạn, cho dù được bao quanh bởi con sông Mekong như một biên giới thiên nhiên giữa Thái – Lào. Do sự toa rập giữa thực dân Pháp và Anh, họ đã cắt một phần đất Lào sáp nhập vào Thái từ 1941, do đó cư dân Isaan đa số là người Lào còn được gọi là Thai Isaan, nói cùng ngôn ngữ, chủ yếu sống bằng nghề nông, tơ lụa và chài lưới. Còn phải kể tới một số không ít người Việt sinh sống lâu năm tại đây.

Vào những năm 1960s, để đáp ứng với cường độ chiến tranh gia tăng tại Việt Nam, đã lan rộng ra ba nước Đông Dương và cũng để ngăn chặn Cộng sản xâm nhập vào đất Thái, người Mỹ đã ồ ạt đổ tiền vào phát triển cao nguyên Isaan, mở mang hệ thống xa lộ tối tân, xây 4 phi trường quân sự chiến lược, nơi phát xuất các đoàn máy bay phản lực oanh kích Bắc Việt và cả những đoàn cấp cứu phi công Mỹ bị bắn rơi. Mỹ cũng giúp Thái xây các đập thủy điện trên phụ lưu sông Mekong, nhằm điện khí hóa nông thôn, cải thiện hệ thống dẫn thủy khiến mức sản xuất nông sản gia tăng.