Thursday, October 6, 2016

2502. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Dran, ngày về


Trên đèo Dran - Photo by Nguyễn Hữu, tháng 2.2015
(Trong ảnh: nhà thơ Nguyễn Quốc Thái)


Tặng anh Đinh Cường

khi tr v chàng đng ngn ngơ
git nước mt rơi trên nn đt cũ
đêm Dran
nh tiếng xe th m
v hướng Kado v phía Lc Lâm
đêm Dran
nh quá tiếng đàn
và ging hát ca bn bè mt thi giang h bt x
đêm Dran
nh nhng mng màu ca mt thi tui tr
chiếc giá v gian nan cùng năm tháng sương mù
khi tr v
Dran không còn mùa thu
bên kia đèo và nơi kia Đà Lt
nh Schubert và Serenade
chiu rt bun chiu trên đi thông
đêm rt bun đêm đường Hoa Hng
đêm và nhng bc tranh
v hoài vn còn dang d

khi tr v chàng đng ngn ngơ
git nước mt rơi trên nn đt cũ

Phạm Cao Hoàng
Virginia, April 17, 2014

PHÁC THẢO CHÂN DUNG ĐINH CƯỜNG
Nguyễn Sông Ba vẽ tại Dran - Tháng 11.2013


HAI NGƯỜI BẠN BÊN DÒNG POTOMAC
Tranh minh họa Nguyễn Sông Ba (2015)