Tuesday, September 27, 2016

2486. Thơ NGUYỄN AN ĐÌNH Bài ca kéo nhá


Kéo nhá - Ảnh H.Nam


       Tặng Đặng Tấn Tới và Mang Viên Long


Giật mình thấy gạo cạn dần lu
Bươn chải áo cơm dạ rối mù
Thân vốn chân chì đâu biếng nhác
Đường khuya lui lủi bước vân du

Nhá thường quen hứng nước nguồn về (*)
Mưa giật từng cơn ruột thốn tê
Có cá quẫy đuôi khua đáy nhá
Có trời ôm ấp mảnh tình quê

Quê nhà trăng cứ thẩn thơ buồn
Gặp gỡ nhau mừng rượu cụng suông
Nhắp chi dăm chén the đầu lưỡi
Thà uống be đầy say quắp luôn

Rô sặc – chia nhau ly rượu đắng
Cua ốc – cùng nhau cạn chén đầy
Hình như thương mến nhau lâu lắm
Nên mãi tìm nhau ở kiếp này

Dòng đục cuốn xuôi những bọt bèo
Nhá dừng nước xoáy cá luồn theo
Những đêm giông bão mưa như trút
Sào, đụt oằn vai cố rướn chèo

Rắn rết – nhiều phen chân giẫm lì
Lộn cùng ma quỉ dạ từ bi
Đồng không khuya khoắt im im quá
Nghe rợn buồn theo tiếng vạc đi

Nguyễn An Đình
1980
(Trong tập thơ ĐẤT THỞ)


(*) Nhá: giống như lưới dùng bắt cá nhưng nhỏ và gọn hơn