Wednesday, August 3, 2016

Nhà văn Dương Nghiễm Mậu đã đột ngột qua đời tại Sài Gòn, hưởng thọ 81 tuổiT  I  N   B  U  Ồ  N

N  h  à    v  ă  n

Dương Nghiễm Mậu

đã đột ngột qua đời vào tối ngày 2 tháng 8 năm 2016
tại Sài Gòn, hưởng thọ 81 tuổi
Thành kính chia buồn cùng gia đình nhà văn.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố
sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Trương Thị Thịnh   Nguyễn Tường Thiết   Nguyễn Đức Sơn   Sâm Thương
Trương Vũ   Ngô Thế Vinh   Nguyễn Tường Giang   Trần Huiền Ân   Đặng Tiến
Hải Phương   Nguyễn Mạnh Hùng   Đỗ Hồng Ngọc   Bửu Ý  Huỳnh Hữu Ủy  
Thành Tôn   Trần Hoài Thư    Khuất Đẩu   Huyền Chiêu   Cao Thoại Châu
Trịnh Cung   Đặng Đình Khiết   Nguyễn Quốc Thái    Phạm Nhuận   Lữ Quỳnh
 Lữ Kiều  Nguyễn Trọng Khôi   Chân Phương   Luân Hoán    Bắc Phong    
Nguyễn Xuân Thiệp    Trần Doãn Nho   Hoàng Lộc   Phạm Cao Hoàng   Cúc Hoa  
Ý Nhi   Nguyên Minh      Hoàng Khởi Phong      Lãm Thúy  
Phạm Ngọc Lư   Nguyễn Quang     Trương Văn Dân  &  Elena  Duyên & Tùng
Phạm  Thành Châu    Trần Thị Nguyệt Mai    Nguyễn Quang Chơn 
Lê Thị Ý    Nguyễn Lương Vỵ     Nguyễn Thị Khánh Minh   Viêm Tịnh
Phạm Văn Nhàn    Đặng Kim Côn   Hoàng Xuân Sơn  Trần Yên Hòa
Nguyễn Thị Thanh Bình      Hoàng Thị Bích Ti      Nguyễn Minh Nữu
Nguyễn Lệ Uyên    Đỗ Xuân Tê     Nguyễn Âu Hồng     Hà Thúc Sinh
Ngô Phan Lưu   Đoàn Văn Khánh   Nguyễn Ngọc Phong   Huy Tưởng  
Nguyễn Dương Quang   Nguyễn Sông Ba   Mang Viên Long   Ban Mai
Nguyễn Hòa   Thân Trọng Sơn   Cái Trọng Ty   Trần Mạnh Toàn   Huỳnh Ái Tông
 Thái Kim Lan   Nguyễn Thanh Trí   Tôn Nữ Thu Dung  Ngô Nghiêm Lan
Hồ Đình Nghiêm   Lê Ký Thương   Lê Văn Trung   Nguyễn Thanh Châu   Phan Ni Tấn