Monday, July 11, 2016

Sách tái bản phát hành trong tháng 8.2016: ĐẤT CÒN THƠM MÃI MÙI HƯƠNG Thơ Phạm Cao HoàngSách tái bản phát hành trong tháng 8.2016

ĐẤT CÒN

THƠM MÃI MÙI HƯƠNG

Thơ Phạm Cao Hoàng
In lần thứ hai • tháng 8.2016
(có bổ sung thêm 4 bài & 2 phụ bản)
THƯ ẤN QUÁN • New Jersey, USA

In trên giấy đặc biệt linen paper
với phụ bản màu tuyệt đẹp
của Đinh Cường - Trương Vũ
Nguyễn Trọng Khôi - Đinh Trường Chinh

muốn có sách, vui lòng liên lạc với Mrs. Cúc Hoa:
hoatruong206@yahoo.com