Sunday, June 19, 2016

2379. Thơ ĐINH TRƯỜNG CHINH Ngồi Cà Phê Cùng Thơ và Tranh Ngày Father's Day


đinh trường chinh
Ngồi Cà Phê Cùng Thơ và Tranh  
Ngày Father's Day


Nón xanh . by đinh trường chinhđốm cà phê đổ giữa ngày
thành khuôn mặt cũ, 
loang đầy 
như tranh

bóng người
chạng vạng rơi nhanh
hồn nghe luộm thuộm
chiều loanh quanh chiều

bài thơ sai nhịp liêu xiêu
chân dung sẫm vệt
tiêu điều, 
như thơ.

đinh trường chinh
19.6.2016

Chân dung Đinh Cường trên bao Starbucks.
by Đinh Như Tranh, 11 tuổi

Đinh Như Tranh đang vẽ ông nội Đinh Cường