Tuesday, May 31, 2016

Giới thiệu sách báo mới Thư Quán Bản Thảo 70 Chủ đề: PHẠM NGỌC LƯGiới thiệu sách báo mới

Thư Quán Bản Thảo 70

Chủ đề: PHẠM NGỌC LƯMột số báo công phu gồm những bài viết
về nhà văn/nhà thơ Phạm Ngọc Lư của các tác giả:

Trần Hoài Thư • Ng~ • Mang Viên Long • Viêm Tịnh
Hoàng Xuân Sơn • Cái Trọng Ty • Phan Ni Tấn • Phạm Cao Hoàng
Phan Xuân Sinh • Phạm Văn Nhàn • Vô Biên • Nguyễn Vy Khanh
Tô Thẩm Huy • Nguyễn Âu Hồng • Lãm Thúy • Huyền Chiêu


SỐNG VÀ VIẾT:

Trần Hoài Thư • Phạm Văn Nhàn • Phạm Cao Hoàng • Lãm Thúy
Nguyễn Thị Thanh Bình • Huyền Văn Thanh & Diễm Phượng


DI SẢN VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM:

Bài của Lê Huy Oanh viết về
Thế Lữ, Vũ Hoàng Chương, Hàn Mặc Tử

Muốn có số báo này vui lòng liên lạc với chủ biên Trần Hoài Thư:
tranhoaithu16@gmail.com