Saturday, May 28, 2016

2342. DUYÊN Đốm lửa hồng


D U Y Ê N
Đ Ố M  L Ử A  H Ồ N G

Chim đỏ - Ảnh Đinh Trường Giang


Gởi Giang và Chinh


chú chim mầu đỏ gạch.
bay. quanh nhà.
cất tiếng hót ca.
gọi. bình minh. mỗi sáng.
đôi khi, lặng lẽ... về
trên cành dogwood.
nhẹ. mong manh.
người bạn nhỏ, thật xinh
tìm về thăm. mỗi sáng.
chim không ca, không hót.
cứ lặng thinh...
lặng thinh.
khoảnh khắc này. thật quý
bất chợt. chim bay đi
vào không gian. xanh ngát.

chú chim mầu đỏ gạch
sáng. về, thật sớm
gọi bình minh. bình minh...
lời rong ca. rất lạ.
theo tiếng  hát. tôi ra...
trời xuân, mầu lá mạ.
lá non. lá nõn nà...
chỉ có tiếng chim ca
đốm lửa hồng. bay xa
trên cành. cao, chót vót
dài cổ. gọi...ới a.
rồi. chim vụt bay xa.
chơi. trò chơi. cút bắt.
đuổi theo chim, trong ngày.
tôi chuyền. khung cửa sổ.

mùa xuân này.
cây cỏ đã vui. xanh...
chim đậu trên cành
về, cà phê buổi sáng.
chim mầu đỏ gạch
zig zắc. dưới trời xanh
trong. mây trời. vào hạ.
gọi bình minh. hoài...
ngứa cổ, hót chơi.

tin từ Việtnam qua.
vượt sóng xanh. biển cả
có nhiều điều. mới lạ
hy vọng, chớm. trong ta.
đốm lửa  hồng
 chợt.  lạ.
dưới mây trời bao la...
Nam Mô, A Di Đà.

duyên.
May 27, 2016.