Saturday, May 21, 2016

2326. Thơ NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Thức, Thức, hãy cùng Thức!


Ảnh PCH – Scibilia, May 18, 2016Có ngày nào sao như ngày này
Chiều phai rồi nhạt cả môi tôi
Tôi thà đi bụi đường gió nổi
Hoa chiến khu nở thầm hai tay

Lắm ngày này tai ương cuộc đời
Dường như là thật giả thay ngôi
Lên đường mau hẹn hò tiếng gọi
Thôi thúc cùng biển sầu chưa nguôi

Người đừng khóc chiều xưa như trăng tỏ
Tôi sẽ về trên những quảng trường xanh
Đừng khiếp vía những tròng con mắt đỏ
Nghĩa lý gì chút cát nóng đường xa

Rừng đừng khép bùn Tây Nguyên chân đỏ
Xin hãy về cùng đốt nến chiều nay
Vì cá chết cả dòng sông mắc tội
Chỉ biển sầu ngủ miết tới đơn côi

Vạn triệu nến trong tim cùng thức dậy
Thức cùng Thức chúng ta một hướng nhìn
Những tượng đài không nuôi sống niềm tin
Nên bây giờ phải vỡ cả bình minh.

Nguyễn Thị Thanh Bình
May 21, 2016

Nguyễn Thị Thanh Bình 
và bức tranh HAI CHỊ EM BƠI XUỒNG CÂU CÁ của Trương Vũ
Ảnh PCH - Vienna (VA), May 20, 2016