Thursday, May 19, 2016

2322. (Văn học miền nam 1954-1975) TRẦN HOÀI THƯ: Nòi ta / Lính ngông / Thám báo / Lính rừng


Văn học miền nam 1954-1975

TRẦN HOÀI THƯ


Chân dung Trần Hoài Thư
dinhcuong  2014Nòi ta

a xóa Kỳ Sơn, không thy đnh
Làng hoang trơ
tri my căn nhà
Mùi thúi bay về
. Người hay vt
Hiên ngoài, chuố
i rũ, trưa tha ma

Trưa chiếm mc tiêu, không phát súng
Đi tìm củ
i chm. Pha cà phê (1)
Nòi ta, giòng máu quen công tử
Đừ
ng tc cù ta, ta cám ơn...
______
(1) Instant coffee, trong ration hành quân của quân đi Hoa Kỳ


Lính ngông

Vai ba hòn  núi đen
Hai giòng sông màu trắ
ng 
Đêm lộ
i đng đt kích
Sáng ngủ nán hiên chùa
Hế
t hành quân, Qui Nhơn
Đố
t tháng lương mi lãnh

Anh nuôi: chủ khách sn
Má nuôi: mụ
tú bà
Em nuôi: Gái bán bar
Chìu ta như
công t

Chỉ có em là d
Hành hạ
ta không thôi


Thám báo

Tiến lên li s phc
Rút xuố
ng s lt lon
Hét hoài, cổ
hng khan
Chỉ
mình ta lãnh đ

Đi lên, dao mở li
Gai móc rách thị
t da
Đau quá, chử
i m cha
Nhữ
ng thng  già hiếu chiến


Lính rừng

    
     Tặng Trang Luân

Gái đẹp chê lính kh
Tiể
u thư mơ người hùng
Anh mang  mấ
y chiến thương
Lên rừ
ng xem gái Thượng

Cái chồng em hãy bt
Anh không cầ
n bò trâu
Nhữ
ng thng lên Trường Sơn
Thườ
ng nhng thng ế v...


TRẦN HOÀI THƯ