Wednesday, May 18, 2016

2321. Thơ BÙI GIÁNG Xuân thu / Thu trang

BÙI GIÁNGXUÂN THU

Xuân thu trang điểm tình hình
Nghe đâu tình trạng nhớ tình huống xưa
Ghé thăm thánh nữ xin thưa
Rằng bình minh đợi cơn mưa buổi chiều
Ghé thăm thần nữ hoang liêu
Vào nguyên thủy giục giấn liều trăm năm


THU TRANG

Thu đầu từ cuối trang sau
Nghe mùa động đậy chậm mau trong mình
Mây trời trắng tuyết trời xanh
Tình vân nhứ mão thập thành thiên hương
Nhớ nhung đi khắp nẻo đường
Chiêm bao chín suối mười thương hoàng tuyền
Thu đầu từ cuối uyên nguyên
Ngàn thu mai trúc chim chuyền tái sinh


Bùi Giáng
(PCH đánh máy và sao chụp lại từ tập bản thảo chép tay 
của Bùi Giáng do nhà thơ Phạm Nhuận lưu giữ)


Bàn chép tay 2 bài thơ XUÂN THU và THU TRANG của Bùi Giáng