Monday, May 16, 2016

2318. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH: thành phố / nhà thờ / kẽm gait r a n h
đinh trường chinh
thành phố / nhà thờ / kẽm gai
rồi một ngày
con bồ câu
sẽ bay ra khỏi bức tranh này
bay về đậu
trên thành phố yên bình cũ


đinh trường chinh
sơn dầu . 16.5.2016