Wednesday, May 11, 2016

2309. Thơ TRẦN YÊN HÒA Rừng tím


Ảnh PCH - Fox Valley, July 2015 để nhớ Hữu Loan


Anh đến quê em tím cả rừng chiều
Như màu tím trong thơ Hữu Loan dạo nọ
Hữu Loan có người yêu học trò bé nhỏ
Anh cũng có em bé nhỏ trong tim

Xưa thơ Hữu Loan màu tím hoa sim
Nên hai đứa mình cùng yêu màu tím ấy
Anh thao thức từng đêm khát khao lắm vậy
Tự ví mình như nhân vật hoa sim

Chừ năm mươi năm thanh sắc phai hương
Người thơ cũ đã trở về với đất
Anh giữ mãi trong lòng niềm quay quắt
Nước mắt cuối sông chảy ngược thượng nguồn

Bao nhiêu năm của cuộc bão giông
Ta vẫn nghĩ đến người còng lưng thồ đá
Cuộc bể dâu khiến người tơi tả
Trái tim trơ vết xước cằn khô

Bài thơ viết thay tấm mộ bia
Chạnh nhớ ngày hành quân qua đồi vắng
Cũng như Người suốt đời im lặng
Nằm phơi hình hài trong mộ đá kia


Trần Yên Hòa