Monday, May 9, 2016

2303. Thơ NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Đừng hỏi nữa


Vườn phía sau nhà Trần Hoài Thư
Ảnh PCH – New Jersey, May 7, 2016


(Viết cho những hạt lệ của chị Yến ở nursing home NJ)


Đừng hỏi nữa em giấu nỗi buồn nơi đâu
Vì ngay cả nỗi buồn cũng chẳng còn tên gọi
Tên gọi nào cho mấy nỗi đơn côi
Em chỉ biết có bao điều không nói

Điều không nói là tình si câm nín
Bủa sương mù lấp kín những hoài nghi
Trái đất này nối tiếp những điều chi
Mà điệp khúc xoay cuộc đời không ngưng nghỉ

Đừng hỏi nữa sao bốn bề thinh lặng
Một lời kêu còn nguyện tới sao băng
Mưa đã tạnh và hồn đang tối hẳn
Những dỗi giằng chờ nắng tới được chăng

Đừng hỏi nữa khi ngoài đời chưa xong được
Mà bên trong em mọi chuyện đã an bài
Ngày nơi đây những chiếc giường bải hoải
Ghé qua làm chi rồi tội bước chia tay

Là thi sĩ anh đâu thể nào không viết
Phải mất bao nhiêu điều cho những bài thơ mang tên Trần Hoài Thư
Những trang đời có máu đạn anh em trên những chiến trận nhớ nhà sầu da diết
Đừng hỏi nữa chỉ trời thấu hiểu sao em còn khóc những giọt ưu tư
Sao trăng xứ người không cất giữ giùm em mấy nỗi long lanh
Ơi Cần Thơ… cho một loài chim lạc đã vỗ cánh.

Nguyễn Thị Thanh Bình
Virginia, May 9, 2016

Phạm Văn Nhàn  Nguyễn Thị Thanh Bình  Trần Hoài Thư   Cúc Hoa
Ashbrook Nursing Home (New Jersey)  May 7, 2016 - Ảnh PCH