Saturday, April 23, 2016

2272. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Trần Hoài Thư xuống núi


Fox Valley - Ảnh PCH - 31.12.2015còi tàu hụ nhớ giang hồ
lên ga khuya lạnh gió mờ mịt xa
(Đinh Cường) 


rồi chàng xuống núi xuôi nam
từ cơn khổ nạn ba năm quay về
ngày về râu tóc bạc phơ
người muôn năm cũ bây giờ ở đâu (*)
ngày về ngang qua bãi dâu
chợt thương ngọn sóng bạc đầu năm xưa
cụng ly để nhớ giang hồ
cạn ly để biết đời chưa muộn màng
ngày về phương nam lang thang
đọc bài thơ cũ rền vang núi rừng
Scibilia, đêm cuối cùng
là đêm bằng hữu cùng chung nỗi buồn
Virginia, đêm mùa đông
chàng về kịp viết mấy dòng chia tay


Phạm Cao Hoàng
Virginia, 13.1.2016
Ngày Trần Hoài Thư về Virginia tiễn đưa anh Đinh Cường

(*) Thơ Vũ Đình Liên

Trần Hoài Thư  (Hàng đứng, thứ hai từ trái)  và bằng hữu
Studio Trương Vũ – Virginia, 13.1.2016