Friday, April 22, 2016

2271. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Nhớ một thời Khu Sáu (11)


Photo by PCH – Scibilia, 201621.

Qua đêm tại nhà Phạm Cao Hoàng (*)


Khuya rồi lấp lửng cơn say
Tôi và bạn chỉ còn hai, cuối cùng
Basement, hai chỗ nằm
Kẻ sofa, người tấm màn đặt lưng
Đêm thanh vắng, đêm vô cùng
Bỗng dưng Khu Sáu như  chừng ở đây
Hình như ngoài đêm Virginia
Còn nghe âm vọng Qui Hòa Qui Nhơn

Trần Hoài Thư
(*) Đêm 12.1.2016. Hôm sau là ngày tiễn đưa anh Đinh Cường.


Nguyễn Đình Thuần  Phạm Nhuận  Phạm Cao Hoàng  Trần Hoài Thư  Đặng Đình Khiết
Virginia, 13.1.2016