Saturday, April 16, 2016

2256. Thơ ĐINH TRƯỜNG CHINH Trăm


T  R  Ă  M
đinh trường chinh


sơn dầu đinh trường chinhmột trăm ngày
một trăm năm

một trăm năm
một đời rằm
như thơ

trăm năm
rồi khuyết
một giờ

giấc mơ tôi khuyết
một giờ vội chôn

đi qua
biết mấy linh hồn

bước qua
là để lại hồn vĩnh ly

April 16, 2016
đtc