Wednesday, April 13, 2016

2245. TRẦN HOÀI THƯ Nhớ một thời Khu Sáu (7)


Đèo An Khê  (Nguồn: internet)


14.

Với Nguyễn Phương Loan


Nhà thơ. Cùng vi Hoàng Đình Huy Quan chủ trương tạp chí SÓNG Tuy Hòa. T trn vùng núi rng Tam Biên. Trong lá thư gi bn bè t căn c ha lc 6, trước khi chết, anh cho biết là anh sp khùng đến nơi vì nhng trn bom, và những ln tn công, và nhng ln tht th. Anh nói báo chí khi tường thut v căn c ha lc 6 này, h ch viết 1/10  so vi nhng người trong cuc. Anh hay ghé Khu Sáu thăm anh em mi ln anh có dp v Qui Nhơn.


Bạn v t núi t rng
Thân như  đá núi khắc  vùng ct xương
Đôi mắt kia tht quá bun
Đôi vai kia nặng - nng trĩu hn t vong
Nguyễn Phương Loan, hãy thoát thân!
Hãy thoát thân, hãy ở đây đng v!
Thấy  như thp t ca ngoài
Con ma thắt c tru  li n non

Trần Hoài Thư
April 13, 2016