Friday, March 25, 2016

TIN BUỒN Nhà sử học Tạ Chí Đại Trường qua đời


T  I  N   B  U  Ồ  N   Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
Nhà sử học
Tạ Chí Đại Trường
đã qua đời vào ngày 24 tháng 3 năm 2016
tại Sài Gòn, hưởng thọ 82 tuổi
Thành thật chia buồn cùng  gia đình.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố
sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

TRƯƠNG VŨ   NGUYỄN TƯỜNG GIANG    NGÔ THẾ VINH     
LỮ QUỲNH   NGUYỄN XUÂN THIỆP   TRẦN HUIỀN ÂN   LUÂN HOÁN   
HẢI PHƯƠNG   TRẦN HOÀI THƯ  TRẦN DOÃN NHO   THÀNH TÔN   
VÕ TẤN KHANH   PHẠM VĂN NHÀN   TRẦN YÊN HÒA     
MANG VIÊN LONG   NGUYỄN LỆ UYÊN   PHẠM NGỌC LƯ  
   NGUYỄN TRỌNG KHÔI   NGUYỄN SÔNG BA   PHẠM CAO HOÀNG    
____________________________________________________

Tất cả tác phẩm của ông Đại Trường đều có giá trị cả vì ông ấy
nói lên sự thật mà không bị ràng buộc bởi cái gọi là 'nhạy cảm chính trị' 
(Giáo sư Nguyễn Huệ Chi) - Nguồn: BBC Tiếng Việt