Thursday, March 3, 2016

TIN BUỒN: Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích qua đời


T  I  N   B  U  Ồ  N

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

G I Á O  S Ư

NGUYỄN NGỌC BÍCH

đã đột ngột qua đời
vào ngày 3.3.2016 trên chuyến bay từ Washington DC đến Manila
hưởng thọ 79 tuổi.

 

Thành thật chia buồn cùng chị Đào Thị Hợi và gia đình.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố
sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.


Trương Thị Thịnh  Trương Vũ   Ngô Thế Vinh   Nguyễn Tường Giang 
Trần Ngọc Lợi   Lê Văn Khoa   Lê Xuân Khoa   Đặng Phùng Quân
 Nguyễn Mạnh Hùng    Trần Hoài Thư   Đặng Đình Khiết    Phạm Nhuận   
Nguyễn Đình Vinh   Nguyễn Trọng Khôi   Nguyễn Xuân Thiệp    
Nguyễn Huy Long  &  Trương Anh Thụy   Nguyễn Thế Toàn
Trần Đình Hoành  &  Túy Phượng    Phó Hồng Hà  &  Thúy Diệm     
Hoàng Xuân Sơn  Nguyễn Thị Thanh Bình   Nguyễn Minh Nữu
Hải Phương    Ngô Nghiêm Lan   Ngô Hành Sơn  Hoàng Bạch Mai
Lữ Quỳnh   Phạm Cao Hoàng   Nguyễn Quang  Nguyễn Viện