Monday, March 7, 2016

Thư ngỏ của Trần Hoài Thư gửi thân hữu và bạn đọc về Thư Quán Bản Thảo số tới - số 69THƯ QUÁN BẢN THẢO 69
(Thư ngỏ của Trần Hoài Thư gửi thân hữu và bạn đọc)


Thư Quán Bản Thảo số 69 dự trù phát hành vào trung tuần tháng 4-2016.

Chủ đề kỳ này là "Văn Nạn 1963" ở miền Bắc và dành nhiều trang để giới thiệu tạp chí Mai do Hoàng Minh Tuynh chủ trương. Đây là tạp chí rất hiếm, bài vở giá trị. 

Chúng tôi tha thiết kêu gọi các bạn đóng góp bài vở để chúng ta có được một số báo để đời cho những ai cần nghiên cứu về nền văn học miền Bắc và miền Nam trước 1975. 

Không nhất thiết là viết đúng theo chủ đề. Có thể là sự khác biệt giữa hai nền văn chương Nam và Bắc. Xin vui lòng chú trọng đến văn chương, không chửi rủa, không làm kẻ phán quan.

Trần Hoài Thư

P/S.  Có thể gởi sáng tác nếu không viết được cho chủ đề.

Tôi hiện giờ chỉ biết đắm chìm trong việc làm để quên. Mỗi lần tôi vào nursing home là mỗi lần tôi khóc. Đó là sự thật. Cũng xin đừng thương hại tôi. Mỗi người có một số phần. Biết đâu nhờ vậy tôi mới có thể thực hiện dài dài những số TQBT?