Monday, March 7, 2016

Ray Tomlinson qua đời


Ray Tomlinson qua đời

Ray Tomlinson


Ray Tomlinson,
người phát minh ra email vào năm 1971,
người phát minh ra ký hiệu @
được dùng rộng rãi hiện nay, vừa qua đời.
Ray Tomlinson sinh năm 1941 tại New York.
Theo nguồn tin từ ông Vint Cerf – cha đẻ của internet,
Ray Tomlinson qua đời hôm thứ bảy,
5 tháng 3.2016, hưởng thọ 74 tuổi.
(PCH)