Monday, March 21, 2016

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI: TRUYỆN CỦA TÔI MỘT THỜI U ÁM… tập truyện của Đỗ Xuân Tê


GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

TRUYỆN CỦA TÔI
MỘT THỜI U ÁM…
tập truyện của Đỗ Xuân Tê


sách dày 300 trang gồm 21 truyện 
Liên lạc với tác giả:
thaoxdo@yahoo.com