Thursday, March 31, 2016

2219. NGUYỄN XUÂN THIỆP Tản mạn bên tách cà phêNGUYỄN XUÂN THIỆP
Tản mạn bên tách cà phê

Chúng ta sống và nhìn bạn bè ra đi… Câu này Nguyễn viết từ những
ngày nào, có lẽ từ lúc Lê Uyên Phương  rồi Nghiêu Đề ra đi. Sau đó còn
biết bao người nữa.Và mới đây là Hoài Khanh. Sáng nay, trời sao nhiều
mây và có những giọt mưa đang rơi…


Hoài Khanh
qua trí nhớ Đinh Cường