Sunday, March 27, 2016

2210. HỒI ÂM Thơ Thành Tôn – Nhật Ngân phổ nhạc Tiếng hát Bảo YếnH Ồ I  Â M

Thơ Thành Tôn – Nhật Ngân phổ nhạc
Tiếng hát Bảo Yến

Bấm vào ảnh dưới đây để nghe: