Wednesday, March 23, 2016

2199. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhìn vệt khói trắng nhớ Hoài Khanh


Ảnh: internet


Chợt muốn khóc những lần trông khói bếp                                 
(Hoài Khanh)

  
Chuyến bay chiều đang bay về đâu
kéo theo sau vệt khói trắng dài
trên bầu trời cao rộng màu xám tro
Đặng Tiến Orléans vừa mới chuyện trò

nhớ mấy câu thơ vớ vẩn Hoài Khanh
con sông nào đã xa nguồn
thì con sông ấy sẽ buồn với tôi (1)
và tôi buồn theo vệt khói chiều nay

chuyến bay chiều mất hút về đâu
nhớ người bạn ở Biên Hòa tóc trắng
ơi Hành Khoai vườn bưởi còn xanh (2)
như tuổi xanh chúng ta ngày tháng ấy

những cốc rượu không dễ gì quên hết
khi tim mình trót đập nhịp yêu thương
bạn chép tặng tôi nét chữ lâu rồi
sao chiều nay lật ra đọc lại

cũng vì người bạn ở Orléans xa ngái
nhắc đến bạn già sương khói thâm u
làm tôi chiều nay đang tập thiền sâu
bỏ hơi thở ra ghi vài câu nhớ bạn …

Virginia, 9 March 2013
Đinh Cường

(1) Thơ Hoài Khanh 
(2) Chúng tôi hay đùa bạn Hoài Khanh thành Hành Khoai