Thursday, March 17, 2016

2183. Thơ BÙI GIÁNG Lênh đênh từng phen / Bóng mây


BÙI GIÁNG

Chân dung Bùi Giáng 
 đinh trường chinhLÊNH ĐÊNH TỪNG PHEN


Lênh đênh chào đón mặt trời
Vầng nguyên tiêu nguyệt không lời trăm năm
Trăm năm dâu biển trăng rằm
Lá răm con mắt môi cằm miệng răng
Lời thưa thốt, điệu ngồi nằm
Từng phen thánh thể đằm đằm lệ hoa
Từng phen du hý ngọc ngà
Từng phen đóa đóa lan hoa luống tình
Từng phen lan huệ lẫy lừng
Một nhà sực nức tưng bừng trở cơn


BÓNG MÂY


Bóng mây trời cũ hao mòn
Bong mây trời mới vuông tròn từ nay
Thưa em hồn mộng chút này
Tình yêu như thể sông dài biển sâu
Nhớ em kiều thúy thanh lâu
Tình yêu như thể sương đầu lá cây
Thưa em hồn mộng thở dài
Trăm dâu nghìn biển còn dai dặc dằng
Điệu cười vẫn mãi còn chăng
Máu me xây dựng thường hằng cho xương
Thịt da là ấy con đường


BÙI GIÁNG